Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2007

You Were A Little Devil This Year

You Were 90% Naughty, 10% Nice

Not only are you on Santa's naughty list...
You kind of scare him - and all the reindeer.
So you won't have a full stocking. You couldn't care less!

Δεν υπάρχουν σχόλια: